دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

تجربجات۱

فکر میکنم حدود دو سه هفته قبل آزمونم بود

دیدم مادر جان تند تند دارن فیلم و کتاب دانلود میکنن

اصلا هم توجهی به ما نداشتو کار خودشو میکرد

فهمیدیم مادرجان دوباره یک چیز جدیدو جالب پیدا کردن بزای یادگرفتن

یک روز در کمال ریلکسی و خیلی ناگهانی اومد دستمان را گرفت نشوند رو یک مبلی گفت هرکار میکنمو انجام بده

هر حرفیم میزنم تکرار کن ببینم عمل میکنه یا نهO_o

EFT بود اونروز برای استرس زدیم با مادرجانمان 

نمیدونم میدونین چیه یا نه

ولی چند تا ضربه هست که باید بزنین به نقاط خاصی که میگه بهتون 

و یک جمله رو تکرار کنین

مثلا میگین "با وجود اینکنه من استرس دارم ولی به خودم ایمان دارم و خودمو دوست دارم و میدونم که موفق میشم"

اینو برای هر ضربه تکرار میکنین

حالا این برای استرس بوده برای همه چی کار میکنه

مثلا یکی عاشق مرغ سخاری بود طوری که بهش ضرر میرسوندهو خیلی اضافه وزن پیدا کرده

این ضرباتو زده بعد حدود یکی دو ماه حالش از مرغ سخاری بهم میخورده


حالا

من در این حدو نمیدونم

ولی اگر از ۱۰ بگیریم استرسم از۹ میرفت به ۴ یا ۳

برای کمر دردو گردن درد که کاملا از بین میبرتشون امتحان کردم

خلاصه ضرر نداره اگر خواستین انجام بدین بنظر من که خیلی جالب اومد


اینم لینک فیلماش 

امیدوارم برای شمام کار کنه چون خیلی خوبو جالبه

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد، شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

+همه که شاعر و اهل ادب نیستند...
یکی هم ممکنه یک روزانه نویس ساده باشه همچون اینجانب
Designed By Erfan Powered by Bayan