دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

دوتایی نوشت

1. گودزیلامون مسابقات پینگ پونگ قبول شده

5 روزه داریم 24 ساعت باهاش تمرین میکنیم الان خانوادگی شبیه راکت پینگ پونگیم


2.یکی از اقوام با دوستشون اومده بودن خودنمون

هعی با لبخند ژکوند زل میزدن به اینجانب بعد یکم نگاه هم میکردن!!!

کمی گذشت شروع کردن از تعریف کردن وجنات پسرشون

ما نیز با انواع قیافه ها O_O @_@ :| :/ و... نگاهشون میکردیم

تا اینکه مادرجان فرمودن برو غذاهارو کمی آب کن

کتاب خود را در دست جابه جا کردیم رفتیم کتری را برداشتیم

یهو نود درجه چپش کردیم...

یعنی اقصی نقاط گازو آشپزخونه آبپاشی و آبیاری شد

دریغ از یه قطره اگر تو غذا رفته باشه

"آخه اون درشو برنداشتم اونم که مثه آبپاش سوراخ سوراخه...خدایی حسش نبود"

هیچی دیگه اون دو عزیز مهمان یکم شُک زده نگاه اینجانب کردنO_o 

بعدم نمیدونم چرا میوه و آجیل نخوردن رفتن!!!!

فکر کنم یادشون اومده غذا رو بار دارن که آب نداره!!!هوم؟!


+خطاب به عزیزانی که میگن پروندی

عاقا باید میپرید دیگه

کی بره درس بخونه اونوقت؟!!هاا؟؟!!

والا:))


۲۴ موافق ۰ مخالف
وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد،
شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

+همه که شاعر و اهل ادب نیستند...
یکی هم ممکنه یک روزانه نویس ساده باشه همچون اینجانب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان