دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

مسافرتی نوشت

۱. میخواستم عکس بزارم ولی چون زیاده و نمیدونم کدوم بهتره میزارم باشه سر وقتو حوصله بزارم

پونصد تا عکس گرفتم اونم با گوشی :-\ ینی آدمو سگ بگیره جو نگیره۲. تو مسافرت اونقدری که آشنا دیدیم تو شهر خودمون اگه ۴ ساعت یک نفس خیابونارو متر میکردیم نمیدیدیم

یکی از دوستام یک کوچه پایینتره شونصد بار از جلو خونشون رد شدم ندیدمش 

بعد تو مسافرت با کله رفتم تو شکمش:-\ 


۳. در یک مکان دیدنی بودیم گودزیلامون داشت عکش میگرفت از درو دیوار عقب موند

ازونورم دو تا پسر داغون داشتن یک آهنگ داغونتر گوش میدادن رد میشدن

پدر جان الی (گودزیلا) را صدا کردن

یهو یکی از پسرا برگشت خیلی جدی زل زد به بابا میگه بعلههه!!!!!(مثل جناب خان یک کله ای هم تکون داد)

پدر جان میگن دخترمو صدا میکنم  با شما نبودم o_O

هنوز تو فکر این بودم کی میره همچین اسمیو رو پسرش بزاره 

که پدر جان دوباره الی را صدا کردن

این دفعه اون یکی برگشت خیلی جدی و مصمم زل زد به پدر جان گفت بعلهههه!!!

اصن نمیدونستیم بخندیم سرمونو بکوبیم تو آثار باستانی بگیریم بزنیمشون چیکار کنیم اینا بفهمن اسم دخترو داریم صدا میرنیم :-\ 

۱۸ موافق ۰ مخالف
وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد،
شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

+همه که شاعر و اهل ادب نیستند...
یکی هم ممکنه یک روزانه نویس ساده باشه همچون اینجانب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان