دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

game over

نشد(انتخاب رشته میکنم ولی فکر نکنم بالای ۳۰۰۰ بگیرن)

بابا میگه تا این استرس دیوونه کنندتو برطرف نکنی نتیجه همینه

دنبال یک روانشناس یا مشاوره خوب میگردم


باید به هدفم برسمممم

باااااید

یک سال دیگه

امیدوارم سال آخر باشه

۳۱ موافق ۰ مخالف
وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما نشان می دهد،
شما هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید.

+همه که شاعر و اهل ادب نیستند...
یکی هم ممکنه یک روزانه نویس ساده باشه همچون اینجانب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان